Regler

Det spilles etter NBBFs kampreglement, med disse unntak:

- Spilletid f.o.m. U13 t.o.m. senior: 2 x 10 minutter løpende tid.


  • Siste 2 minutt: Såfremt stillingsforskjellen er innenfor 8 poeng, spilles kampens siste 2 minutt som effektiv tid, ellers er det løpende.

- Spilletid U10 og U12: 4 x 5 minutter effektiv
- U13 spiller med samme regelsett som U14 (regelsett for U14 og U15 kan du lese ved å trykke HER (link) - se bort ifra reglene for U13 i dette skrivet)
- Innbytter skjer fortløpende, man må ikke vente på dødballsituasjon.
- Fire personlige feil
- Fem lagfeil
- 1 time out per periode (ubrukt time out i en periode går ikke over til neste)
- Dommerne administrerer skuddklokka
- Ved uavgjort resultat ved kampslutt spilles det en ekstraperiode på 2 minutt. Ved uavgjort resultat etter denne ekstraperioden, spilles en ny ekstraperiode med "sudden death" (første mål vinner). Denne omgangen starter med tip-off på midten av banen.


Aldersklasser Pirates Cup 2018:


U10, født 2009 eller yngre
U12, født 2007 eller yngre
U13, født 2006 eller yngre
U14, født 2005 eller yngre
U15, født 2004 eller yngre
U16, født 2003 eller yngre
U17, født 2002 eller yngre
U19, født 2000 eller yngre
I seniorklassen kan alle delta. Kun for inviterte lag.


OBS! OBS! Dersom følgende aldersklasser har færre en 4 lag påmeldt, vil dette medføre til sammenslåinger i klassene på følgende måte:

GU13 - vil slås sammen med GU14

GU15 - vil slås sammen med GU16

GU17 - vil slås sammen med GU19

JU14 - vil slås sammen med GU13 eller JU15

JU15 - vil slås sammen med JU16, såfremt JU15 ikke er slått sammen med JU14

JU16 - vil slås sammen med JU17, såfremt JU16 ikke er slått sammen med JU15

JU17 - vil slås sammen med JU19 såfremt JU17 ikke er slått sammen med JU16

Med unntak av eventuell U17->U19 sammenslåing, vil vi ikke slå sammen 3 aldersklasser på 1 gang.

Vær vennlig og ha dette i tankene når dere melder opp lag i disse aldersklassene. Takk!Overårige spillere:
Et lag kan søke om dispensasjon for maks én (1) overårig spiller i en aldersklasse. Begrunnelse for denne spilleren må sendes ved påmelding av lag. Turneringen tar forbehold om godkjenning av overårige spillere.


Flere lag:
I tilfeller der én klubb har flere deltakende lag, kan en spiller spille på ett (1) ekstra lag i sin klubb såfremt disse lagene ikke spiller i samme aldersklasse, spilleren er spilleberettiget i forhold til alder og det ikke medfører arrangøren stor ulempe å tilrettelegge for dette. En spiller har ikke lov til å spille for flere klubber under turneringen. En spiller har ikke lov til å spille på flere lag i samme aldersklasse.

Protester:
Eventuelle kampprotester kan overrekkes til resultatservice mot et gebyr på kr 350,-. En komite vil så ta beslutningen om protesten skal tas til følge eller ikke.


Eventuelle endringer vil bli kommunisert via e-post til ansvarlig person pr lag.
Kommentarer