Det spilles etter NBBFs kampreglement, med disse unntak:

- Spilletid f.o.m. U13 t.o.m. senior: 2 x 12 minutter løpende tid. Ved straffer så stoppes tiden.

Siste 2 minutt: Såfremt stillingsforskjellen er innenfor 8 poeng, spilles kampens siste 2 minutt som effektiv tid, ellers er det løpende.

- Spilletid U12 og under: 4 x 5 minutter løpende tid. Dersom kampen er innenfor 4 poeng rett før de 2 siste minuttene, benyttes effektiv tid ut kampen.
- U13 spiller med samme regelsett som U14 (regelsett for U14 kan du lese ved å trykke HER (link) - for gutter kan ballstr. 6 benyttes dersom begge lag er enige om dette før start.
- Innbytter skjer fortløpende, man må ikke vente på dødballsituasjon. Innbytter skal skje i eget lags benkområde.
- Fire (4) personlige feil (ingen pers. feil i U11 og U12)

- Seks (6) lagfeil (ingen lagfeil i U11 og U12)

- 1 time out per periode (ubrukt time out i en periode går ikke over til neste), i U12: 1 time out totalt i 1. og 2. periode, 1 time out totalt i 3. og 4. periode. 

- Dommerne administrerer skuddklokka

- Ved uavgjort resultat ved kampslutt spilles det en ekstraperiode på 2 minutt. Ved uavgjort resultat etter denne ekstraperioden, spilles en ny ekstraperiode med "sudden death" (første mål vinner). Denne omgangen starter med tip-off på midten av banen

Aldersklasser Pirates Cup 2024:

U11 , født 2013 eller yngre (Mixed 11-gruppe - ingen inndeling i gutter/jenter)  

U12 , født 2012 eller yngre 

U13 , født 2011 eller yngre

U14 , født 2010 eller yngre

U15 , født 2009 eller yngre

U16 , født 2008 eller yngre

U17 , født 2007 eller yngre

U19 , født 2005 eller yngre

I seniorklassen kan alle delta. Begrenset med plasser.

OBS! OBS! Dersom enkelte aldersklasser har færre en 4 lag påmeldt, vil dette medføre til sammenslåing med en annen aldersklasse. Vi vil etterstrebe å holde en finale for aldersklassen uavhengig om det blir sammenslåing.

Med unntak av eventuell U17->U19 sammenslåing, vil vi ikke slå sammen 3 aldersklasser på 1 gang.

Vær vennlig og ha dette i tankene når dere melder opp lag. Takk!

Overårige spillere:
Et lag kan søke om dispensasjon for maks to (2) overårige spillere i en aldersklasse. Begrunnelse for denne spilleren må sendes ved påmelding av lag. Turneringen tar forbehold om godkjenning av overårige spillere.

Flere lag:

I tilfeller der én klubb har flere deltakende lag, kan en spiller spille på ett (1) ekstra lag i sin klubb såfremt disse lagene ikke spiller i samme aldersklasse, spilleren er spilleberettiget i forhold til alder og det ikke medfører arrangøren stor ulempe å tilrettelegge for dette. En spiller har ikke lov til å spille for flere klubber under turneringen. En spiller har ikke lov til å spille på flere lag i samme aldersklasse.

Protester:
Eventuelle kampprotester kan overrekkes til resultatservice mot et gebyr på kr 1000,-. En komite vil så ta beslutningen om protesten skal tas til følge eller ikke.

Eventuelle endringer vil bli kommunisert via e-post til ansvarlig person pr lag.