Regler

Det spilles etter NBBFs kampreglement, med disse unntak:

- Spilletid f.o.m. U13 t.o.m. senior: 2 x 10 minutter løpende tid.

Siste 2 minutt: Såfremt stillingsforskjellen er innenfor 8 poeng, spilles kampens siste 2 minutt som effektiv tid, ellers er det løpende.

- Spilletid U12: 4 x 5 minutter effektiv tid
- U13 spiller med samme regelsett som U14 (regelsett for U14 og U15 kan du lese ved å trykke HER (link) - se bort ifra reglene for U13 i dette skrivet)
- Innbytter skjer fortløpende, man må ikke vente på dødballsituasjon.
- Fire personlige feil
- Fem lagfeil
- 1 time out per periode (ubrukt time out i en periode går ikke over til neste)
- Dommerne administrerer skuddklokka
- Ved uavgjort resultat ved kampslutt spilles det en ekstraperiode på 2 minutt. Ved uavgjort resultat etter denne ekstraperioden, spilles en ny ekstraperiode med "sudden death" (første mål vinner). Denne omgangen starter med tip-off på midten av banen


Aldersklasser Pirates Cup 2018:


U12, født 2008 eller yngre (Mixed 12-gruppe - ingen inndeling i gutter/jenter)
U13, født 2007 eller yngre
U14, født 2006 eller yngre
U15, født 2005 eller yngre
U16, født 2004 eller yngre
U17, født 2003 eller yngre
U19, født 2001 eller yngre
I seniorklassen kan alle delta. Begrenset med plasser.


OBS! OBS! Dersom enkelte aldersklasser har færre en 4 lag påmeldt, vil dette medføre til sammenslåing med en annen aldersklasse. Vi vil etterstrebe å holde en finale for aldersklassen uavhengig om det blir sammenslåing.

Med unntak av eventuell U17->U19 sammenslåing, vil vi ikke slå sammen 3 aldersklasser på 1 gang.

Vær vennlig og ha dette i tankene når dere melder opp lag. Takk!


Overårige spillere:
Et lag kan søke om dispensasjon for maks én (1) overårig spiller i en aldersklasse. Begrunnelse for denne spilleren må sendes ved påmelding av lag. Turneringen tar forbehold om godkjenning av overårige spillere.


Flere lag:
I tilfeller der én klubb har flere deltakende lag, kan en spiller spille på ett (1) ekstra lag i sin klubb såfremt disse lagene ikke spiller i samme aldersklasse, spilleren er spilleberettiget i forhold til alder og det ikke medfører arrangøren stor ulempe å tilrettelegge for dette. En spiller har ikke lov til å spille for flere klubber under turneringen. En spiller har ikke lov til å spille på flere lag i samme aldersklasse.

Protester:
Eventuelle kampprotester kan overrekkes til resultatservice mot et gebyr på kr 350,-. En komite vil så ta beslutningen om protesten skal tas til følge eller ikke.


Eventuelle endringer vil bli kommunisert via e-post til ansvarlig person pr lag.Kommentarer