Pirates Cup tilbyr overnatting i form av samarbeid med lokale, sentrale, hotell. Vi har inngått avtaler med disse om å få gode priser for våre deltakere, dersom disse benytter seg av vår kode ( kode kommer snart ).

Booking og bestilling av dette står deltakende lag for selv.

Merk at det er to priser som må tas hensyn til: Én lagavgift (per lag) og deltakerkort (per person).

Lagavgift

• Lagavgift for tilreisende lag: 2000 NOK per lag.
Vi ber lokale/regionale lag om å kontakte oss for egen pris.

____

Standard deltakeravgift: 800 NOK

Inkluderer:

- 3 lunsjer (fre-søn) og 3 middager (tors-lør)

- Deltakelse

Frist for innbetaling av lagavgift er 26. mai 2021 . Merk at kun lag som har betalt lagavgiften vil vises som "godkjente" og være garantert en plass i turneringen.

Frist for innbetaling av deltakeravgift er 02. juni 2021 .

Har dere behov for overnatting? Se vår infoside om overnatting ved å følge denne lenken.

________

Senior: 700 NOK (per pers)

For seniorspillere, inkluderer:
- Deltakeravgift

____

Ekstra

I tillegg til de overnevnte pakkene er det mulig å bestille enkelte deler av våre pakker for seg selv

• Måltidskort (lunsj fre-søn, middag tors-lør): 400 NOK

• Minimum deltakeravgift (for spillere og trenere som ikke ønsker måltidskort): 550 NOK

____

Betaling

Betaling av lagavgifter, deltakeravgifter og eventuelle andre ekstrapakker betales til følgende konto

Bankkonto: 2801.51.82654

IBAN: NO5628015182654

SWIFT (BIC): SPSONO22

(Bank: Sparebanken Sør)

Husk å merke betalingen med følgende info:

• KLUBBNAVN

• Hva innbetalingen gjelder

• Antall lag/spillere osv. betalingen gjelder

Dersom turneringen må avlyses grunnet Covid-19 vil alle få de fulle avgiftene refundert. Dersom deltakende lag selv ønsker refusjon etter påmeldingsfristen (21. mai 2021) vil disse bli refundert 90% av den innbetalte summen.