Pirates Cup tilbyr overnatting i form av samarbeid med lokale, sentrale, hotell. Vi har inngått avtaler med disse om å få gode priser for våre deltakere, dersom disse benytter seg av vår kode .  

Booking og bestilling av dette står deltakende lag for selv.

I år har vi prøvd å gjøre det enklere for alle involverte ved å kun ha en pris for påmelding av laget. 

OBS: Et lag vil vises som "godkjent" når alle avgifter er betalt. Det er først når man er godkjent at man er garantert en plass i turneringen. Det er "førstemann-til-mølla"-prinsippet som gjelder her og det er de første 16 i en kategori som vil få plass. Dersom det er stor pågang på enkelte klasser, og mindre i andre, så vil vi kunne åpne opp for flere plasser i en kategori.


Lagavgift

Påmelding før 31.03: 2500 NOK
Påmelding etter 31.03 (ordinær sum): 3500 NOK 

(Tidligere påmeldte lag til avlyst Pirates Cup 2020 og Pirates Cup 2021 bes sende oss en melding)

____

Har dere behov for hotellovernatting? Se vår infoside om overnatting ved å følge denne lenken.

____

Betaling

Betaling av lagavgifter, deltakeravgifter og eventuelle andre ekstrapakker betales til følgende konto

Bankkonto:  2801.51.82654

IBAN: NO5628015182654

SWIFT (BIC): SPSONO22

(Bank: Sparebanken Sør)

Husk å merke betalingen med følgende info:

• KLUBBNAVN

• Hva innbetalingen gjelder

• Antall lag/spillere osv. betalingen gjelder

Dersom turneringen må avlyses grunnet Covid-19 vil alle få de fulle avgiftene refundert.  Dersom deltakende lag selv ønsker refusjon  etter påmeldingsfristen (04. mai 2022) vil disse bli refundert 90% av den ordinære summen.