Priser

I årets utgave av Pirates Cup tilbyr vi alle våre deltakere overnatting på hotell. Vi har ordnet en veldig god avtale med lokale hotell slik at prisen per person er tilnærmet lik den vi hadde for overnatting på skole i fjorårets cup. Prisene er delt i 3 typer deltakerkort, du kan lese mer om disse under.

Merk at det er to priser som må tas hensyn til: Én lagavgift (per lag) og deltakerkort (per person).


Lagavgift

• Rabattert: 1000 NOK per lag
 - For lag som registrerer seg og innbetaler lagavgiften før 02. mai 2018

• Standard: 1500 NOK per lag


____

Deltakerkort

• Basic: 1500 NOK ¹
 - Overnatting, 2 netter på hotell
 - 2 frokoster (hotell), 2 lunsj (lørdag, søndag) og 1 middag (lørdag)
 - Deltakeravgift

• Standard: 1725 NOK ²
 - Inkluderer alt under Basic-pakken, i tillegg får man:
 - Inngang til Aquarama-kveld

• Premium: 2100 NOK ³
 - Inkluderer alt under Standard-pakken, i tillegg får man:
 - Pirates Cup genser

• Følge 1: 2300 NOK
- For ledsagere/foresatte
 - Kun overnatting. Enkeltrom, 2 netter


• Følge 2: 1500 NOK
- For ledsagere/foresatte
- Kun overnatting. Dobbeltrom, 2 netter


¹ Forutsetter overnatting på to- til firemannsrom. Enkeltrom vil tilkomme 1000 NOK ekstra.
² Forutsetter overnatting på to- til firemannsrom. Enkeltrom vil tilkomme 1000 NOK ekstra.
³ Forutsetter overnatting på to- til firemannsrom. Enkeltrom vil tilkomme 1000 NOK ekstra.


Foreldre som vil overnatte sammen med utøvere i 3-/4-mannsrom kan bestille Basic-Standard-/Premium-pakke.


____

Ekstra
I tillegg til de overnevnte pakkene er det mulig å bestille enkelte deler av våre pakker for seg selv

• Aquarama-kveld: 250 NOK
• Aquarama-kveld (kun tilskuer - ikke badende gjest): 125 NOK
• Måltidskort (lunsj lørdag og søndag, middag lørdag): 350 NOK
• Deltakeravgift (for spillere og trenere som ikke trenger overnatting): 300 NOK


____

Betaling
Betaling av lagavgifter, deltakeravgifter og eventuelle andre ekstrapakker betales til følgende konto

Bankkonto: 6318.05.27798
IBAN: NO27 6318 0527 798
SWIFT: NDEANOKK
(Bank: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge)

Husk å merke betalingen med følgende info:
• KLUBBNAVN
• Hva innbetalingen gjelder
• Antall lag/spillere osv. betalingen gjelder


...

Kommentarer