Korona? 

Vi forholder oss til myndighetenes råd når det kommer til gjennomføring av aktivitet. Vi forholder oss til de retningslinjene og anbefalingene vi får fra myndighetene og kommuneoverlege.  


Seniorhelg?

Mange kjenner sikkert til at vi tidligere også har arrangert en seniorhelg. Seniorturneringen vil foregå samtidig som ungdomsturneringen. 

OBS! Begrensende plasser.