Til dommere

Dersom du er dommer og ønsker å bidra til gjennomføringen av en av Norges desidert største turneringer, send en epost til info@pirates.no med navn, kontaktdetaljer og dommergrad.

Informasjon om betaling av dommere kommer i løpet av mars 2018.

For dommere utenbys fra dekker vi transport til og fra Kristiansand i henhold til billigste reisemåte, samt overnatting. Overnatting vil skje i flermannsrom på hotell. En bindende kontrakt skal undertegnes av samtlige som dømmer i turneringen. Ved kampslutt skal det kvitteres på dommerkvittering med navn, tid, kamp og signatur.

Dommerpenger vil bli overført på konto i henhold til dommerkvitteringene. Fullstendig beløp skal være overført til dommers bankkonto senest en uke etter turneringsslutt. Kvitteringene vil avgjøre hvem som får utbetalt hva. Dersom man er mener man har fått utbetalt feilaktig beløp, så er det altså dommerkvitteringene, og kontraktene som til sammen avgjør hvem som får utbetalt hva.

Kommentarer