Regler

Det spilles etter NBBFs kampreglement, med disse unntak:

- Spilletid f.o.m. U14 t.o.m. senior: 2 x 10 minutter
- Spilletid U10 og U12: 4 x 5 minutter effektiv
- Fire personlige feil
- Fem lagfeil
- Dommerne administrerer skuddklokka


Aldersklasser Pirates Cup 2018:

U10, født 2008 eller yngre
U12, født 2006 eller yngre

U14, født 2004 eller yngre
U15, født 2003 eller yngre
U16, født 2002 eller yngre
U19, født 1999 eller yngre
I seniorklassen kan alle delta.


Eventuelle kampprotester kan overrekkes til resultatservice mot et gebyr på kr 350,-. En komite vil så ta beslutningen om protesten skal tas til følge eller ikke.

Eventuelle endringer vil bli kommunisert via e-post til ansvarlig person pr lag.
Kommentarer